Đăng Ký Lập Công Ty Tư Vấn Du Học

Đăng Ký Lập Công Ty Tư Vấn Du Học, Hiện nay, mang thiên hướng toàn cầu hóa, nhu cầu du học của học trò, sinh viên Việt Nam ngày càng tăng, thúc đẩy việc ra đời các công ty kinh doanh lĩnh vực tư vấn du học để đáp ứng nhu cầu của phố hội. Để việc kinh doanh tiện dụng thì nhu cầu thế tất. Người buôn bán sẽ tiến hành thành lập Công ty Tư Vấn Du Học. Vậy việc đăng ký buôn bán xin giấy phép tư vấn du học cần lưu ý các vấn đề pháp lý gì?

Thủ Tục Thành Lập Công Ty Tài Chính

Đăng Ký Lập Công Ty Tư Vấn Du Học

Nội dung chính:

I/Đăng Ký Lập Công Ty Tư Vấn Du Học – Dịch vụ tư vấn Pháp Lý Acc Việt Nam

Bài viết này ACC VIỆT NAM xin chia sẻ các nội dung, kiến thức căn bản để nhà kinh doanh tư vấn du học với được dòng nhìn khái quát hơn.

Vậy, để xây dựng thương hiệu doanh nghiệp tư vấn du học cần phải chuẩn bị các hồ sơ gì và thủ tục pháp lý như thế nào?

– Dựa trên cơ sở vật chất pháp lý:

Cơ sở pháp lý:

 • Luật số 03/2016/QH14 Sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh mang điều kiện của Luật đầu tư.
 • Luật đơn vị 2014.
 • Nghị định 46/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung bởi NĐ 135/2018/NĐ-CP.
 • Văn bản thống nhất Số 07/VBHN-BGDĐT năm 2018 thống nhất Nghị định Quy định về Điều kiện đầu tư và hoạt động trong ngành giáo dục.
 • Quyết định 05/2013/QĐ-TTg Quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập.

II/Điều kiện Đăng Ký Lập Công Ty Tư Vấn Du Học (bao gồm 02 điều kiện sau)

1. Điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học với trình độ đại học trở lên; sở hữu năng lực tiêu dùng chí ít 1 ngoại ngữ trong khoảng bậc 4 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc chuyên dụng cho Việt Nam và tương đương; mang chứng chỉ bồi bổ nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo.

2. Điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nhà cung cấp tư vấn du học

 • Được xây dựng thương hiệu theo quy định pháp luật;
 • Có trụ sở, cơ sở vật chất, trang bị đáp ứng yêu cầu hoạt động cung ứng nhà cung cấp tư vấn du học;
 • Có đủ nguồn lực nguồn vốn để bảo đảm giải quyết những trường hợp rủi ro;
 • Người đứng đầu doanh nghiệp nhà sản xuất tư vấn du học và viên chức trực tiếp tư vấn du học phải với trình độ đại học trở lên, thông tỏ ít ra 1 ngoại ngữ, sở hữu chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học do Bộ Giáo dục và tập huấn cấp.

III/Quy trình Đăng Ký Lập Công Ty Tư Vấn Du Học

GIAI ĐOẠN 1: ĐĂNG KÝ CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN DU HỌC TẠI SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

2.1 Hồ sơ, giấy tờ đăng ký có mặt trên thị trường trọng điểm tư vấn du học

 1. Đề nghị đăng ký đơn vị nhà cung cấp tư vấn du học.
 2. Giấy chứng thực cá nhân bản sao công chứng. (CMND hay căn cước công dân, hộ chiếu) của thành viên góp vốn, người đại diện pháp luật.
 3. Dự thảo điều lệ đơn vị tư vấn du học.
 4. Danh sách thành viên hoặc danh sách cổ đông nếu công ty mang từ hai thành viên trở lên.

2.2 Mã lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp nhà sản xuất tư vấn du học tham khảo:

Mã 8560 : nhà sản xuất tương trợ giáo dục (Chi tiết: tư vấn giáo dục. doanh nghiệp các chương trình thảo luận sinh viên. tư vấn du học. nhà sản xuất đưa ra quan niệm chỉ dẫn về giáo dục. nhà sản xuất Nhận định việc rà soát giáo dục. nhà cung cấp kiểm tra giáo dục).

2.3 Đăng ký pháp lý can dự tới công ty nhà cung cấp tư vấn du học

– ban bố thông báo đơn vị.

– Đăng ký con dấu và thông báo mẫu dấu.

– Đăng ký khai thuế.

2.4.Căn cứ pháp lý:

– Luật công ty 2014 số 68/2014/QH13 ban hành ngày ngày 26 tháng 11 năm 2014

– Luật số 03/2016/QH14 Sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành nghề đầu cơ kinh doanh với điều kiện của Luật Đầu tư

GIAI ĐOẠN 2: ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ TƯ VẤN DU HỌC

3.1 Hoạt động của công ty buôn bán nhà cung cấp tư vấn du học bao gồm

 1. Giới thiệu, trả lời thông báo về chính sách giáo dục của các quốc gia và vùng bờ cõi. tư vấn chọn lọc trường học, khóa học, ngành và trình độ phù hợp mang khả năng và nguyện vọng của người học;
 2. Tổ chức quảng bá, hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm về du học theo quy định của pháp luật. công ty chiêu sinh, tuyển sinh du học;
 3. Tổ chức bổ dưỡng kỹ năng cấp thiết cho công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập;
 4. Tổ chức đưa công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, đưa cho mẹ hoặc người giám hộ thăm quan nơi tập huấn ở nước ngoài theo quy định của pháp luật;
 5. Các hoạt động khác can dự tới buôn bán nhà sản xuất tư vấn du học.

3.2 Điều kiện cấp giấy chứng thực đăng ký hoạt động nhà cung cấp tư vấn du học

Theo Quy định tại Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg, dịch vụ tư vấn du học là hoạt động:
 • Giới thiệu, tư vấn thông tin về trường học, khóa học tại nước ngoài;
 •  
 • Tổ chức quảng bá, hội nghị, hội thảo về du học nước ngoài;
 •  
 • Tổ chức tuyển sinh du học;
 •  
 • Tổ chức bồi bổ tri thức ngoại ngữ, văn hóa và kỹ năng cấp thiết khác cho người Việt Nam mang nhu cầu đi học ở nước ngoài;
 •  
 • Tổ chức đưa người ra nước ngoài học tập, đưa phụ huynh hoặc người giám hộ tham quan nơi tập huấn ở nước ngoài trước khi quyết định đi du học;
 •  
 • Tổ chức đưa người học tới cơ sở vật chất giáo dục nước ngoài;
 •  
 • Theo dõi và tương trợ lưu học trò chỉ cần khoảng học tập tại nước ngoài và các hoạt động khác sở hữu can hệ.
Theo quy định tại Nghị đinh 46/2017/NĐ-CP, các đơn vị được phép kinh doanh nhà sản xuất tư vấn du học bao gồm :
 • Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 • Các doanh nghiệp sự nghiệp có chức năng buôn bán nhà cung cấp tư vấn du học;
 • Tổ chức giáo dục nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Theo quy định tại Nghị định 135/2018/NĐ-CP, đơn vị cần đáp ứng điều kiện về việc với hội sở, cơ sở vật chất và trang đồ vật chuyên dụng cho hoạt động kinh doanh nhà sản xuất tư vấn du học; đội ngũ nhân viên tư vấn du học, cụ thể: hàng ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học có trình độ đại học trở lên; sở hữu năng lực tiêu dùng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc phục vụ Việt Nam và tương đương; sở hữu chứng chỉ tẩm bổ nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo.

3.3 Thời kì xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký buôn bán nhà cung cấp tư vấn du học

Trong thời hạn 15 ngày khiến việc, diễn ra từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp thức, giả dụ chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định thì thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp dịch vụ tư vấn du học và nêu rõ lý do

3.4 Hồ sơ, giấy tờ xin cấp giấy chứng thực đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học

1. Đơn buộc phải cấp giấy chứng thực đăng ký kinh doanh nhà sản xuất tư vấn du học với những nội dung:

 • Mục tiêu, nội dung hoạt động; khả năng khai thác và phát triển nhà cung cấp du học ở nước ngoài;
 • Kế hoạch và những biện pháp công ty thực hiện;
 • Phương án khắc phục lúc gặp trắc trở rủi ro đối mang người được tư vấn du học;

2. Bản sao có chứng nhận giấy chứng nhận đăng ký đơn vị, quyết định xây dựng thương hiệu hoặc giấy chứng thực đăng ký đầu tư;

3. Danh sách nhóm nhân viên trực tiếp tư vấn du học bao gồm những thông báo. (Họ và tên, ngày tháng năm sinh, nam nữ, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, vị trí công việc sẽ đảm nhiệm tại đơn vị nhà sản xuất tư vấn du học);

4. Bản sao mang chứng nhận văn bằng rẻ nghiệp đại học, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ bổ dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.

3.5 Nơi tiếp thu hồ sơ xin cấp Giấy chứng thực đăng ký kinh doanh nhà cung cấp tư vấn du học

Bộ phận đàm phán một cửa, Sở Giáo dục và tập huấn cấp tỉnh/thành phường trực thuộc trung ương nơi kinh doanh nhà cung cấp tư vấn du học

3.6 Thẩm quyền cấp Giấy chứng thực đăng ký buôn bán nhà sản xuất tư vấn du học

Giám đốc Sở giáo dục và tập huấn cấp Tỉnh/thành xã trực thuộc trung ương cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

3.7 Thứ tự xin giấy chứng nhận buôn bán dịch vụ tư vấn du học

 1. Doanh nghiệp buôn bán nhà cung cấp tư vấn du học gửi trực tiếp. Hoặc qua bưu điện 01 bộ Hồ sơ, giấy tờ quy định đến Sở Giáo dục và tập huấn nơi buôn bán dịch vụ tư vấn du học.
 2. Kể trong khoảng ngày nhận đủ thủ tục hợp lệ. Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo thẩm định hồ sơ, thẩm tra tính chuẩn xác của tài liệu trong hồ sơ. Và cấp giấy chứng thực đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.
 3. Nếu chưa đáp ứng những điều kiện theo quy định thì thông báo bằng văn bản cho tổ chức nhà sản xuất tư vấn du học và nêu rõ lý do.

Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN ACC VIỆT NAM

270-272 P.102 Lầu 1 Tòa Nhà NK, Phường 13, Quận Tân Bình, Hồ CHí Minh City

Hotline : 0938830883 ( Mr Dũng )

Email: vphcm@accvietnaminfo.vn

Tumblr: https://accvietnam.tumblr.com/

Xem thêm