Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)

Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP): 

Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) là một trong những hình thức đầu cơ được ghi nhận trong Luật đầu cơ 2014 và được quy định chi tiết trong Nghị định 15/2015/NĐ-CP về đầu cơ theo hình thức đối tác công tư. Theo khoản một Điều 3 Nghị định 15/2015/NĐ-CP thì đây là hình thức đầu cơ được thực hiện trên cơ sở Hợp đồng giữa cơ quan nhà nước sở hữu thẩm quyền và nhà đầu cơ, đơn vị Công trình để thực hành, quản lý, vận hành Dự án kết cấu hạ tầng, sản xuất nhà cung cấp công. Đây là 1 hình thức đầu cơ ở tầm vĩ mô và dài hạn. Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) là hình thức đầu tư được thực hiện trên cơ sở Hợp đồng giữa cơ quan nhà nước sở hữu thẩm quyền và nhà đầu cơ, doanh nghiệp Dự án để thực hiện, quản lý, vận hành Dự án kết cấu cơ sở vật chất, phân phối dịch vụ công.

Hệ thống mã ngành nghề đăng ký kinh doanh

Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)

– Hợp đồng xây dựng – buôn bán – Chuyển giao (Hợp đồng BOT).
– Hợp đồng xây dựng – Chuyển giao – kinh doanh (Hợp đồng BTO).
– Hợp đồng xây dựng – Chuyển giao (sau đây gọi tắt là Hợp đồng BT).
– Hợp đồng xây dựng – mang – kinh doanh (Hợp đồng BOO).
– Hợp đồng xây dựng – Chuyển giao – Thuê dịch vụ (Hợp đồng BTL).
– Hợp đồng xây dựng – Thuê nhà sản xuất – Chuyển giao (Hợp đồng BLT).
– Hợp đồng kinh doanh – điều hành (Hợp đồng O&M).
– Các dòng Hợp đồng tương tự khác được Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Thẩm quyền ký kết hợp đồng Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)

Cơ quan nhà nước với thẩm quyền: Bộ, ngành, Ủy ban quần chúng cấp thức giấc ký kết Hợp đồng Công trình thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Các cơ quan này có thể giao cho ký kết Hợp đồng cho những tổ chức thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban dân chúng cấp tỉnh, Ủy ban dân chúng cấp quận.

Nguồn vốn thực hành dự án: Vì đây là hình thức đầu cơ đối tác công tư nên sở hữu 2 chiếc nguồn vốn:

Vốn chủ sở hữu Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) :

Là vốn góp của nhà đầu cơ để thực hành Công trình. không những thế, nhà đầu tư với thể huy động thêm các tài chính khác.

Tỷ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư không được thấp hơn 15% tổng vốn đầu tư. Đối với dự án có tổng vốn đầu tư trên 1.500 tỷ đồng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu được xác định theo nguyên tắc lũy tiến từng phần như sau:

  • Đối sở hữu phần vốn tới 1.500 tỷ đồng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu không được thấp hơn 15% của phần vốn này;
  • Đối có phần vốn trên 1.500 tỷ đồng, tỷ lệ vốn chủ nhân không được thấp hơn 10% của phần vốn này.

Lưu ý: Nguồn vốn của Nhà nước tham gia thực hiện Dự án không được tính vào tổng vốn đầu tư để xác định tỷ lệ vốn chủ sở hữu.

Vốn đầu tư của Nhà nước tham dự thực hành dự án Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) : 

Bao gồm vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu chính phủ, vốn trái khoán chính quyền địa phương, vốn ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài. Nguồn vốn của Nhà nước được tiêu dùng để:

  • Hỗ trợ xây dựng Dự án đối mang Công trình có hoạt động buôn bán, thu phí trong khoảng người tiêu dùng, nhưng khoản thu không đủ để thu hồi vốn đầu tư và lợi nhuận;
  • Thanh toán cho nhà đầu cơ cung ứng nhà cung cấp theo Hợp đồng BTL, Hợp đồng BLT và các Hợp đồng tương tự khác;
  • Hỗ trợ xây dựng Công trình phụ trợ, doanh nghiệp bồi hoàn, phóng thích mặt bằng và tái định cư.

Trên đây là một số thông tin cơ bản về” Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP” để có thêm thông tin ci tiết quý khách vui lòng liên hệ.

Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)
Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN ACC VIỆT NAM

Trụ sở : P101-102 Lầu 1, 270-272 CỘng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Hồ CHí Minh City

Hotline : 0938830883 ( Mr Dũng )

Email: vphcm@accvietnaminfo.vn

Website: https://congtyaccvietnam.com/