Dịch vụ kê khai nộp thuế môn bài kho hàng cập nhật 2020

Dịch vụ kê khai nộp thuế môn bài kho hàng cập nhật 2020,  Thuế môn bài cũng là một loại thuế mà đơn vị cần kê khai và đóng nộp đầy đủ theo quy định. Trong năm 2020, việc kê khai và đóng nộp Thuế môn bài cũng với một số thay đổi. Bài viết dưới đây sẽ cập nhật, hướng dẫn độc giả chi tiết về vấn đề này.

Dịch vụ kê khai nộp thuế môn bài văn phòng đại diện

Dịch vụ kê khai nộp thuế môn bài kho hàng cập nhật 2020

Dịch vụ kê khai nộp thuế môn bài kho hàng cập nhật 2020 – Acc Việt Nam

Khái niệm về nộp thuế môn bài cho kho hàng

Thuế môn bài là: 1 sắc thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh của các công ty và hộ kinh doanh.

Kho hàng là: Nơi đựng đựng và lưu trữ các dòng thiết bị hàng hóa trong việc cung cấp buôn bán. Kho hàng là một nơi không thể thiếu của các nhà máy, xí nghiệp, shop, siêu thị… Trong một kho có thể được xuất du nhập hàng hóa hay đi lại lưu trữ thường xuyên…

Dịch vụ kê khai nộp thuế môn bài kho hàng cập nhật 2020

Những doanh nghiệp phải dùng Dịch vụ kê khai nộp thuế môn bài kho hàng cập nhật 2020

+ tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật.

+ công ty được thành lập theo Luật cộng tác phường.

+ doanh nghiệp sự nghiệp được có mặt trên thị trường theo quy định của luật pháp.

+ công ty kinh tế của doanh nghiệp chính trị, đơn vị chính trị – thị trấn hội, doanh nghiệp thị trấn hội, công ty phường hội – nghề nghiệp, công ty vũ trang quần chúng. #.

+ doanh nghiệp khác hoạt động cung ứng, buôn bán.

+ Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các đơn vị quy định tại những khoản một, hai, 3, 4 và 5 Điều thuộc NĐ 139/2016/NĐ-CP (nếu có).

+ cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động cung ứng, buôn bán.

Quy định pháp lý về nộp thuế môn bài

Các đối tượng phải nộp thuế môn bài

Theo quy định tại Điều hai Nghị định 139/2016/NĐ-CP người nộp lệ phí môn bài là công ty, cá nhân hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa, nhà cung cấp, bao gồm:

 • Doanh nghiệp được có mặt trên thị trường theo quy định pháp luật.
 • Tổ chức được xây dựng thương hiệu theo Luật cộng tác phường.
 • Đơn vị sự nghiệp được xây dựng thương hiệu theo quy định luật pháp.
 • Tổ chức kinh tế của doanh nghiệp chính trị, đơn vị chính trị – phố hội, tổ chứ phố hội, doanh nghiệp phố hội-nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.
 • Tổ chức hoạt động cung cấp, buôn bán.
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức.
 • Cá nhân, hàng ngũ cá nhân, hộ gia đình hoạt động cung cấp, buôn bán.

Dịch vụ kê khai nộp thuế môn bài kho hàng cập nhật 2020

Mức thu lệ phí môn bài đối sở hữu công ty hoạt động phân phối, buôn bán hàng hóa, nhà cung cấp như sau

 • Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 đồng/năm.
 • Tổ chức mang vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trong khoảng 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 đồng/năm.
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, công ty sự nghiệp, tổ chứ kinh tế khác: 1.000.000 đồng/năm.
 • Mức thu lệ phí môn bài đối sở hữu công ty căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký buôn bán, trường hợp ko có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu cơ.

Mức lệ phí môn bài đối có tư nhân, hộ gia đình hoạt động phân phối, buôn bán hàng hóa, nhà sản xuất như sau

 • Cá nhân, hàng ngũ tư nhân, hộ gia đình với doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: một.000.000 đồng/năm.
 • Cá nhân, nhóm tư nhân, hộ gia đình mang doanh thu trên 300 triệu tới 500 triệu đồng/năm: 500.000 đồng/năm.
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình với doanh thu trên 100 triệu tới 300 triệu đồng/năm: 300.000 đồng/năm.

Tổ chức, cá nhân, hàng ngũ tư nhân, hộ gia đình cung cấp, buôn bán hoặc mới xây dựng thương hiệu, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số tổ chức chỉ cần khoảng của 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm; ví như ra đời, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số đơn vị chỉ cần khoảng 6 tháng cuối năm thì nộp 50% lệ phí môn bài cả năm.

 • Tổ chức, cá nhân, đội ngũ tư nhân, hộ gia đình cung cấp, kinh doanh nhưng ko kê khai lệ phí môn bài thì phải nộp lệ phí môn bài cả năm, ko phân biệt thời khắc phát hiện là 6 tháng đầu hay 6 tháng cuối của năm

Quy định về nộp thuế môn bài kho hàng

Kho chứa hàng mang phải nộp thuế môn bài?

Theo công văn số 38888/CCT-KKKTT&TH ngày 18/12/2017 về hướng dẫn nộp lệ phí môn bài năm 2018 thì;

Tổ chức hoạt động cung cấp, kinh doanh hàng hóa, nhà sản xuất mang kho hàng, xưởng phân phối thì chẳng hề nộp lệ phí môn bài cho kho hàng, xưởng cung cấp. Trường hợp tổ chức hoạt động phân phối, buôn bán hàng hóa, nhà sản xuất mang trung tâm trực thuộc, VPGD mà trọng điểm trực thuộc, VPGD mang hoạt động cung cấp, kinh doanh hàng hóa nhà sản xuất thì phải nộp lệ phí môn bài cho trung tâm trực thuộc, VPGD và trái lại trọng tâm trực thuộc, VPGD không có hoạt động sản xuất buôn bán thì không hề nộp lệ phí môn bài.

Căn cứ theo công văn hướng dẫn thì;

Nếu kho cất hàng hóa tiêu dùng để chứa hàng, sở hữu hoạt động kinh doanh, đàm phán sắm bán hàng hóa thì phải nộp thuế môn bài đối có kho hàng.

Thủ tục đăng ký kho hàng để hoạt động kinh doanh

Theo quy định tại khoản hai, khoản 3 Điều 33, Nghị định 78/2015/NĐ-CP; Địa điểm buôn bán của doanh của doanh của doanh nghiệp với thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm buôn bán tại tỉnh giấc, thành thị trực thuộc Trung ương nơi công ty đặt hội sở chính hoặc chi nhánh. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, công ty gửi thông tin lập địa điểm buôn bán đến Phòng đăng ký buôn bán, nội dung bao gồm;

 • Mã số doanh nghiệp ;
 • Tên và địa chỉ trụ sở chính của đơn vị hoặc tên địa chỉ chi nhánh;
 • Tên, hoặc địa điểm kinh doanh;
 • Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh;
 • Họ, tên, nơi trú ngụ, số chứng minh quần chúng hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực tư nhân hợp pháp khác của người đứng đầu địa điểm kinh doanh;
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện pháp luật của doanh nghiệp đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc họ, tên, chữ ký của người đứng đầu chi nhánh đối với trường hợp địa điểm buôn bán trực thuộc chi nhánh;

Khi nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, phòng đăng ký kinh doanh nhập thông tin vào hệ thống thông báo đất nước về đăng ký đơn vị để bắt buộc mã số chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Trong thời hạn 03 ngày khiến việc kể từ ngày nhận giấy tờ hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh trong cơ sở dữ liệu đất nước về đăng ký công ty cho đơn vị.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN ACC VIỆT NAM

Tổng đài tư vấn miễn phí: (08) 38 110 987 – (08) 66 85.8441

Hotline : 0938 830 883 ( Mr Dụng )

Email: vphcm@accvietnaminfo.vn

Website: https://congtyaccvietnam.com/https://twitter.com/congtyaccvietn2