Dịch vụ lập và nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính

Dịch vụ lập và nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính. Tất cả các doanh nghiệp hoạt động cung cấp buôn bán hàng hóa, nhà cung cấp (gọi chung là doanh nghiệp) có thu nhập chịu thuế là người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Doanh nghiệp kinh doanh có thu nhập phải kê khai thuế TNDN theo quy định. 

Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2020

Dịch vụ lập và nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính

Dịch vụ lập và nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính

Công ty Acc Việt Nam cung ứng cho người mua nhà sản xuất lập và nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính trọn gói,chính xác và uy tín nhất.

Thuế thu nhập doanh nghiệp là khoản thuế thu trực tiếp hàng năm của công ty và được tính dựa trên thu nhập tính thuế của doanh nghiệp. Thuế TNDN với thể phát sinh hoặc không.

Hướng dẫn Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp –  Dịch vụ lập và nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính theo quý theo luật thuế TNDN sửa đổi mới nhất hiện hành năm 2020

Theo quy định Hiện hành về thuế thu nhập doanh nghiệp 2020 thì đơn vị sẽ không phải làm tờ khai tạm thời tính thuế TNDN theo quý nữa, mà chúng ta chỉ phải tạm bợ tính ra số tiền và đi nộp theo số tạm bợ tính (nếu có) đó thôi. Rồi đến cuối năm thì làm tờ khai quyết toán thuế TNDN.

Dưới đây, Công ty dịch vụ kế toán Tphcm sẽ mô tả một số thông tin về Dịch vụ lập và nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính

Dịch vụ lập và nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính

1. Kê khai và nộp thuế TNDN

Người nộp thuế

 • Tất cả các tổ chức hoạt động cung ứng kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (gọi chung là doanh nghiệp) với thu nhập chịu thuế là người nộp thuế TNDN.

Người kê khai thuế

 • Cơ sở kinh doanh sở hữu thu nhập phải kê khai thuế TNDN theo quy định.
 • Cơ sở buôn bán chính mang trách nhiệm kê khai thuế phần buôn bán của mình và của những tổ chức hạch toán phụ thuộc báo sổ. những doanh nghiệp hạch toán độc lập thuộc cơ sở buôn bán với trách nhiệm kê khai thuế riêng.
 • Cơ sở buôn bán ko phát sinh bổn phận thuế, đang bị lỗ hoặc đang thuộc diện thừa hưởng ưu đãi, miễn giảm thuế thì người nộp thuế vẫn phải nộp hồ nguyên sơ thuế cho cơ quan thuế theo đúng quy định (trừ trường hợp đã chấm dứt hoạt động nảy sinh trách nhiệm thuế).

2. Kỳ tính thuế TNDN

– Kỳ tính thuế tạm tính theo quý được xác định cụ thể như sau:

+ Quý I: trong khoảng 01/01 tới hết ngày 31/3.

+ Quý II: từ 01/4 đến hết ngày 30/6

+ Quý III: trong khoảng 01/7 tới hết ngày 30/9

+ Quý IV: từ 01/10 đến hết ngày 31/12

Kỳ tính thuế trước hết được tính trong khoảng ngày bắt đầu hoạt động phát sinh bổn phận thuế tới ngày rút cuộc của quý. Kỳ tính thuế rốt cục được tính từ ngày đầu tiên của quý tới ngày chấm dứt hoạt động phát sinh bổn phận thuế.

– Kỳ tính thuế theo tháng được xác định: kể từ ngày đầu tháng cho tới hết ngày chung cục của tháng.

– Kỳ tính thuế theo từng lần phát sinh thu nhập: Được xác định diễn ra từ thời khắc nảy sinh thu nhập đến hết ngày rút cục của tháng nảy sinh thu nhập.

3. Hồ sơ khai thuế

Hồ nguyên sơ thuế TNDN bao gồm tờ khai thuế và những tài liệu can hệ khiến căn cứ để người nộp thuế khai thuế, tính thuế.

Hồ sơ khai thuế TNDN tạm tính theo quý

Tờ khai chiếc số 01A/TNDN ban hành dĩ nhiên Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 ứng dụng đối mang NNT thực hành rất nhiều chế độ sổ sách, hoá đơn, chứng trong khoảng và xác định được giá thành thực tại nảy sinh của kỳ tính thuế

Hồ nguyên sơ thuế TNDN nhất thời tính theo tháng

 • Trường hợp kê khai: NNT thực hiện quy định về hoá đơn, chứng từ bán hàng hoá, nhà cung cấp và xác định được doanh thu chịu thuế nhưng không xác định được tầm giá, thu nhập chịu thuế hoặc NNT phát sinh doanh thu kinh doanh không thường xuyên, sử dụng hoá đơn bán hàng phân phối lẻ tại cơ thuế quan chuyên dụng cho cho hoạt động buôn bán ấy thì kê khai thuế TNDN theo tỷ lệ thu nhập trên doanh thu chịu thuế.
 • Hồ sơ gồm: Tờ khai dòng số 04/TNDN ban hành tất nhiên Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007.

4. Nguyên tắc lập tờ khai thuế

 • Số tiền ghi trên tờ khai thuế TNDN làm cho tròn tới công ty là đồng Việt Nam, không ghi số thập phân.
 • Các số liệu ghi trên tờ khai phải chuẩn xác, rõ ràng, không được tẩy xóa, không được ghi số âm (-).
 • Đối với những mục tiêu ko mang số liệu nảy sinh trong kỳ tính thuế thì bỏ hoang không ghi.
 • Tờ khai thuế được coi là hợp lệ khi kê khai theo đúng loại quy định, rất nhiều những thông tin định danh theo đăng ký có cơ quan thuế, mã số thuế và có người đại diện theo luật pháp của cơ sở vật chất kinh doanh ký tên, có đóng dấu của cơ sở vật chất buôn bán.
 • Người nộp thuế ko được đổi thay khuôn dạng, thêm, bớt hoặc đổi thay vị trí của bất kỳ tiêu chí nào trong tờ khai thuế.

Dịch vụ lập và nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính

5. Nộp hồ nguyên sơ thuế

Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế

 • Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế TNDN cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
 • Trường hợp người nộp thuế sở hữu doanh nghiệp trực thuộc hạch toán được lập thì đơn vị trực thuộc nộp hồ nguyên sơ thuế TNDN phát sinh tại công ty trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp doanh nghiệp trực thuộc.
 • Đối có những tập đoàn kinh tế, các tổng doanh nghiệp mang công ty thành viên hạch toán phụ thuộc nếu đã hạch toán được doanh thu, giá bán, thu nhập chịu thuế thì đơn vị thành viên phải kê khai nộp thuế TNDN sở hữu cơ quan thuế điều hành trực tiếp công ty thành viên.

Trường hợp tổ chức thành viên sở hữu hoạt động kinh doanh khác sở hữu hoạt động kinh doanh chung của tập đoàn, tổng tổ chức và hạch toán riêng được thu nhập trong khoảng hoạt động kinh doanh khác đấy thì công ty thành viên khai thuế TNDN với cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị thành viên.

Người nộp thuế nộp hồ nguyên sơ thuế TNDN đối sở hữu thu nhập từ hoạt động chuyển quyền dùng đất, chuyển quyền thuê đất cho chi cục thuế điều hành địa phương nơi với đất chuyển quyền.

Trường hợp nộp hồ sơ khai thuế TNDN trong khoảng hoạt động chuyển quyền dùng đất, chuyển quyền thuê đất theo cơ chế một cửa liên thông thì thực hành theo quy định về cơ chế 1 cửa liên thông đó.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

 • Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế lâm thời tính theo quý: chậm nhất là ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh trách nhiệm thuế.
 • Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo tháng: chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh trách nhiệm thuế.

Xác định ngày nộp hồ sơ

Cơ sở kinh doanh nộp tờ khai qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại cơ thuế quan. nếu như nộp qua bưu điện, ngày nộp hồ sơ khai thuế được xác định là ngày bưu điện đóng dấu gửi đi. nếu nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, ngày nộp tờ khai là ngày cơ quan thuế nhận được tờ khai.

Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN ACC VIỆT NAM

Tổng đài tư vấn miễn phí: (08) 38 110 987 – (08) 66 85.8441

Hotline : 0938 830 883 ( Mr Dụng và Cộng sự)

Email: vphcm@accvietnaminfo.vn

Link: https://myspace.com/accvietnam

Tin liên quan