Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020

Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 ACC Việt Nam là 1 trong những gói dịch vụ nhiều năm kinh nghiệm, chất lượng và uy tín nhất. Acc Việt Nam sẽ thay tổ chức hoàn thiện sổ sách cũng như giải trình trước cơ quan thuế để doanh nghiệp yên tâm hoạt động cung ứng buôn bán.

Dịch vụ quyết toán thuế TNCN cho người nghỉ việc/nghỉ thai sản

Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020

Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020

1. Quy định về thời gian Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020

 • Thời gian quy định về việc Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 là ngày rút cuộc của năm dương lịch. ngoài ra, những doanh nghiệp vẫn sẽ được kéo dài thời gian quyết toán thuế TNDN trong năm nguồn vốn. Cụ thể, thời hạn chậm nhất để các tổ chức thực hiện quyết toán thuế TNDN sau 90 ngày. bắt đầu từ ngày chấm dứt năm dương lịch. Điều này đã được quy định rõ ràng ở trong Điểm đ khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.
 • Nếu như ngày rốt cục của hạn nộp quyết toán thuế TNDN trùng có ngày nghỉ hoặc ngày lễ. Vậy, ngày rốt cục để nộp quyết toán thuế TNDN sẽ là ngày liền kề sau ngày nghỉ ấy.
 • Dựa trên quy định Khoản 4 Điều 8 Thông tư 156/2013/TT-BTC.
 • Vậy nên, ngày rút cục để các tổ chức thực hiện Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 . những kế toán viên cần phải chóng vánh quyết toán thuế để nộp lên trên cơ quan thuế.

Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020

2. Hướng dẫn Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020

Trong năm nguồn vốn 2020, các kế toán viên sẽ phải tính Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020.

Công thức để tính thuế TNDN 2020

Các kế toán viên sẽ dựa trên công thức sau để tính Thuế TNDN.

Thuế TNDN = Thu nhập để tính thuế x Thuế suất

Trong đó, mức thu nhập để tính thuế sẽ được tính như sau:

Thu nhập để tính thuế = Mức thu nhập chịu thuế – (thu nhập miễn thuế + khoản lỗ được chuyển)

Trong đó, mức thu nhập chịu thuế của tổ chức sẽ được tính như sau:

Thu nhập chịu thuế = (Doanh thu + Mức mức giá được trừ) + những khoản thu nhập khác

3. Tính tiền thuế TNDN phải nộp

Để tính số tiền thuế TNDN mà tổ chức phải nộp, cần phải làm các bước sau đây:

 • Xác định doanh thu của doanh nghiệp trong năm vốn đầu tư 2020
 • Xác định được các khoản chi phí trừ và các khoản thu nhập khác của tổ chức.
 • Tính mức thu nhập mà đơn vị phải chịu thuế TNDN dựa trên công thức.
 • Xác định rõ ràng những mức thu nhập khác của đơn vị được miễn thuế.
 • Xác định các khoản lỗ đã được chuyển kết của công ty trong năm nguồn vốn trước.

Tính số thuế TNDN mà đơn vị cần phải nộp dựa trên công thức.

4. Doanh thu lúc tính Thuế thu nhập doanh nghiệp

Mức doanh thu mà đơn vị sử dụng để tính mức thu nhập chịu thuế sẽ được xác định dựa vào trong khoản một Điều 5 Thông tư 78/2014/TT-BTC. Cụ thể như sau:

 • Doanh thu sử dụng để tính thu nhập chịu thuế chính là hồ hết số tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung cấp nhà sản xuất của đơn vị. Trong đó, đã bao gồm tất cả những khoản phụ thu, tiền trợ giá mà đơn vị đã được hưởng. các khoản doanh thu này sẽ ko phân biệt tổ chức đã thu về được hay chưa.
 • Còn đối với những công ty nộp tiền thuế GTGT dựa trên bí quyết khấu trừ thuế GTGT. Doanh thu của các tổ chức này chưa bao gồm cả thuế GTGT.

5. Những khoản chi được trừ khi sử dụng Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020

Khi quyết toán thuế TNDN, những đơn vị sẽ được trừ những khoản chi nếu với thể đáp ứng đủ các đề nghị theo luật. Dựa trên Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC được sửa đổi bởi Thông tư 119/2014/TT-BTC và Thông tư 96/2015/TT-BTC. Cụ thể như sau:

 • Các khoản chi của doanh nghiệp có can hệ trực tiếp tới các hoạt động cung cấp, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Tất cả những khoản chi của doanh nghiệp đều đảm bảo sở hữu gần như hóa đơn và chứng từ theo đúng quy định của luật pháp.

Đối mang các hóa đơn sở hữu giá trị trong khoảng 20 triệu đồng trở lên và không được thanh toán bằng tiền mặt. các hóa đơn này đề nghị thiết yếu chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

6. Mức thuế suất thu nhập Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020

Khi quyết toán thuế thu nhập đơn vị, mức thuế suất TNDN được tính bằng 20%. Quy định trong Điều 11 Thông tư 78/2014/TT-BTC.

7. Hồ sơ Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020

Theo Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC tổ chức chuẩn bị giấy má quyết toán như sau:

 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập đơn vị theo chiếc số 03/TNDN.
 • Báo cáo nguồn vốn năm.
 • Một hoặc 1 số phụ lục cố nhiên tờ khai ban hành (nếu có), như:
  • Phụ lục kết quả hoạt động cung cấp kinh doanh theo mẫu số 03-1A/TNDN, mẫu số 03-1B/TNDN, cái số 03-1C/TNDN.
  • Phụ lục chuyển lỗ theo cái số 03-2/TNDN.
 • Các Phụ lục về ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp như: mẫu số 03-3A/TNDN, cái số 03-3B/TNDN, loại số 03-3C/TNDN,…

8. Nơi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC, doanh nghiệp nộp giấy tờ cho cơ quan thuế điều hành trực tiếp.

9. Quy trình thực hiện Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020

 • Thu thập thông báo là những hóa đơn, chứng từ, sổ sách của tổ chức.
 • Khảo sát thứ tự hoạt động thực tiễn của công ty.
 • Kiểm tra chứng trong khoảng kế toán, phân mẫu và sắp xếp chứng trong khoảng kế toán.
 • Loại bỏ, điều chỉnh các chứng từ không phù hợp.
 • Lập các bảng phân bổ phương tiện, dụng cụ, giá tiền trả trước, giá tiền chờ kết chuyển.
 • Tính và lập những bảng khấu hao tài sản khăng khăng.
 • Hoạch toán kế toán trên phần mềm kế toán nhiều năm kinh nghiệm.
 • Kết chuyển, tổng hợp thông tin để khiến sổ sách kế toán, Báo cáo vốn đầu tư, Con số kết quả buôn bán, thuyết minh Con số tài chính.
 • Trao đổi có đơn vị những nghiệp vụ liên quan đến kết quả thực hành.
 • Lập và in những loại Thống kê quyết toán thuế.
 • In Con số nguồn vốn, sổ sách theo quy định.
 • Tư vấn cho đơn vị các nội dung liên quan trong công đoạn tổng hợp thông tin để lập Con số quyết toán thuế.
 • Tư vấn điều chỉnh dữ liệu kế toán, doanh thu, lờ lãi.
 • Tư vấn xử lý các vấn đề sai phạm về thuế.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN ACC VIỆT NAM

Hotline : 0938 830 883 ( Mr Dụng và Cộng sự)

Email: vphcm@accvietnaminfo.vn

Website: https://congtyaccvietnam.com/https://congtyaccvietnamtphcm.blogspot.com/

Xem thêm