Hoàn Thuế Thu Nhập Cá Nhân TNCN (Thủ Tục, Hồ Sơ, Điều Kiện)

Hoàn Thuế Thu Nhập Cá Nhân TNCN (Thủ Tục, giấy má, Điều Kiện). Cuối năm, cá nhân đều phải quyết toán thuế TNCN duyệt đơn vị quyết toán hoặc cá nhân tự quyết toán. nếu như phát sinh thuế nộp thừa thì cá nhân đó được chuyển sang kỳ sau hoặc xin hoàn thuế. Vậy hồ sơ, giấy má, điều kiện đối mang việc xin hoàn thuế TNCN như thế nào? Hãy cộng Đánh giá để hiểu rõ hơn về hoàn thuế TNCN.

Dịch vụ kê khai nộp thuế môn bài chi nhánh 2020

Hoàn Thuế Thu Nhập Cá Nhân TNCN

Hoàn Thuế Thu Nhập Cá Nhân TNCN (Thủ Tục, giấy má, Điều Kiện)

 • Hoàn thuế thu nhập tư nhân là việc Ngân sách nhà nước trả lại cho cá nhân số tiền thuế thu nhập tư nhân đã nộp.
 • Căn cứ pháp lý :

Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hành thuế trị giá gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối sở hữu tư nhân trú ngụ có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện 1 số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của những Luật về thuế 71/2014/QH13 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của những Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung 1 số điều của những Nghị định về thuế do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ vốn đầu tư : chỉ dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật điều hành thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

Hoàn Thuế Thu Nhập Cá Nhân TNCN

Đối tượng được hoàn thuế TNCN

Cá nhân được hoàn thuế trong những trường hợp sau :

 • Số tiền thuế thu nhập cá nhân đã nộp to hơn số thuế phải nộp trong kỳ tính thuế.
 • Cá nhân đã nộp thuế thu nhập cá nhân nhưng mang thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế.
 • Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước với thẩm quyền.
 • Thu nhập từ hợp đồng thời vụ hoặc hoa hồng như đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp: trong trường hợp này khả năng bạn được hoàn thuế cũng rất cao, vì thu nhập được tính để khấu trừ thuế chưa coi xét đến giảm trừ gia cảnh của bạn.
 • Mức thu nhập giảm trong năm: nếu như mức thu nhập giảm đến mức mà thu nhập nhàng nhàng năm của bạn rơi vào mức thuế suất phải chăng hơn mức thuế suất của những tháng trong năm, thì bạn hoàn toàn rơi vào trường hợp được hoàn thuế.

Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân chỉ ứng dụng đối sở hữu những tư nhân đã đăng ký thuế và sở hữu mã số thuế.

Điều kiện hoàn thuế TNCN

Căn cứ theo điều 26 và điều 28 Thông tư 111/2013/TT-BTC và điều 23 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định về điều kiện hoàn thuế thu nhập cá nhân , cụ thể như sau :

 • Hoàn thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thuế thay cho các tư nhân mang uỷ quyền quyết toán thuế.
 • Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập sau lúc bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của những tư nhân mà sở hữu số thuế nộp thừa, ví như yêu cầu cơ quan thuế hoàn trả thì đơn vị, cá nhân trả thu nhập nộp giấy má hoàn thuế cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý.
 • Việc hoàn thuế thu nhập tư nhân chỉ vận dụng đối mang các cá nhân đã mang mã số thuế tại thời khắc đề xuất hoàn thuế.
 • Nếu tư nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho DN trả thu nhập thực hành quyết toán thay: Thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua đơn vị trả thu nhập.
 • DN trả thu nhập thực hành bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của những cá nhân. Sau khi bù trừ, nếu như còn số thuế nộp thừa thì được bù trừ vào kỳ sau hoặc hoàn thuế ví như mang đề xuất hoàn trả.
 • Những cá nhân thuộc diện trực tiếp kê khai sở hữu cơ quan thuế có thể chọn lọc hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ sau tại cùng cơ thuế quan.

Hồ sơ, giấy má hoàn thuế TNCN

Đối mang đơn vị trả thu nhập thực hành quyết toán thay cho các tư nhân sở hữu ủy quyền quyết toán thuế, giấy má hoàn thuế bao gồm

 • Giấy đề xuất hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT (ban hành tất nhiên Thông tư 156).
 • Bản chụp chứng trong khoảng, biên lai nộp thuế TNC và người đại diện hợp pháp của công ty trả thu nhập ký cam kết chịu phận sự tại bản chụp đó.

Đối với tư nhân sở hữu thu nhập trong khoảng kinh doanh; cá nhân có thu nhập trong khoảng lương lậu, tiền công trực tiếp quyết toán thuế có cơ quan thuế

 • Thì không phải nộp giấy má hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế yêu cầu hoàn vào mục tiêu [47]- “Số thuế hoàn trả vào trương mục NNT” hoặc tiêu chí [49] – “Tổng số thuế bù trừ cho các nảy sinh của kỳ sau” tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 02/QTT-TNCN khi quyết toán thuế.

Đối mang cá nhân chuyển nhượng chứng khoán mang nhu cầu quyết toán thuế

 • Thì không hề nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề xuất hoàn vào chỉ tiêu số [31] – “Số thuế hoàn trả vào account NNT” hoặc chỉ tiêu số [33] – “Số thuế bù trừ vào kỳ sau” tại tờ khai quyết toán thuế theo loại số 13/KK-TNCN lúc quyết toán thuế.
 • Thời gian phải đi nộp giấy tờ : Thời hạn nộp giấy má hoàn thuế Thu nhập cá nhân: thường nhật cộng với thời hạn quyết toán thuế Thu nhập cá nhân (90 ngày tính từ lúc ngày kết thúc năm tài chính). vì thế, bạn phải hoàn thành thủ tục trong 90 ngày đấy, ví như quá thì chẳng thể được hoàn thuế nữa.
 • Giải quyết giấy tờ hoàn thuế : thời gian giải quyết: Chậm nhất là 06 ngày làm việc tính từ lúc ngày nhận được đủ thủ tục hoàn thuế, cơ thuế quan sở hữu nghĩa vụ khắc phục hồ sơ hoàn thuế TNCN (Theo khoản 3 Điều 58 Thông tư số 156/2013/TT-BTC).

Thông tin chi tiết xin liên hệ

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN ACC VIỆT NAM

Tổng đài tư vấn miễn phí: (08) 38 110 987 – (08) 66 85.8441

Hotline : 0938 830 883 ( Mr Dũng )

Email: vphcm@accvietnaminfo.vn

Website: https://congtyaccvietnam.com/https://myspace.com/accvietnam

Xem thêm