Hướng dẫn, dịch vụ cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa

Hướng dẫn, dịch vụ cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa, Giấy phép hoạt động phòng khám đa khoa là điều kiện bắt buộc để kinh doanh phòng khám đa khoa, thành ra đòi hỏi người buôn bán phải có kiến thức căn bản để thực hành kinh doanh theo đúng quy định của luật pháp về kinh doanh và y tế hiện hành lúc đăng ký thủ tục mở phòng khám đa khoa.

Cấp Phép Thành Lập Công Ty Bảo Vệ

Hướng dẫn, dịch vụ cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoadịch vụ cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa

Điều kiện về nhân sự

 • Phải sở hữu người chịu nghĩa vụ chuyên môn của phòng khám và người chịu bổn phận phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau (chứng chỉ hành nghề thầy thuốc đa khoa; với thời gian khám chữa bệnh chí ít 4,5 năm; với quyết định bổ nhậm người gánh vác chuyên môn bằng văn bản và khiến cho việc toàn thời kì tại phòng khám)
 • Bác sỉ khiến việc toàn thời kì phải chiếm trên 50% số lượng y thầy thuốc của phòng khám
 • Tất cả bác sĩ thực hiện khám chữa bệnh đều phải sở hữu chứng chỉ hành nghề

Tiêu chuẩn về hạ tầng vật chất

 • Phải với nơi tiếp đón bệnh nhân
 • Phòng cấp cứu diện tích trong khoảng 12 mét vuông trở lên
 • Phòng lưu người bệnh diện tích từ 15 mét vuông trở lên (ít nhất 2 giường)
 • Các phòng tiểu phẩu và khám chuyên khoa trong khoảng 10 mét vuông trở lên
 • Bảo đảm những điều kiện về an toàn bức xạ, điều hành chất thải y tế, phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật;
 • Bảo đảm mang đủ điện, nước

Điều kiện về quy mô phòng khám

 • Phải mang phòng cấp cứu, buồng tiểu phẫu, phòng lưu người bệnh, phòng ban xét nghiệm, bộ phận chuẩn đoán hình ảnh, mang ít nhát hai trong 4 chuyên khoa nội, ngoại, sản, nhi

Tiêu chuẩn về thiết bị

Đủ trang trang bị phù hợp có chuyên môn của phòng khám

Quy định về phạm vi hoạt động chuyên môn

 • Hành nghề theo phạm vi hoạt động chuyên môn được Giám đốc Sở Y tế tỉnh duyệt. Việc duyệt y phải căn cứ vào quy định về khuôn khổ hoạt động chuyên môn tại các Điều 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33 và 34 Thông tư 41/2011/TT-BYT.

Hướng dẫn, dịch vụ cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa

Dịch vụ cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa – Thủ Tục thành lập Phòng Khám Đa Khoa

Hồ sơ xin cấp phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa

 • Đơn đề xuất cấp giấy phép hoạt động theo mẫu 01 Phụ lục XI ban hành dĩ nhiên Nghị định 109/2016/NĐ-CP.
 • Bản sao hợp thức chứng chỉ hành nghề của người chịu phận sự chuyên môn khoa học của cơ sở vật chất khám bệnh, chữa bệnh; người đảm nhận phòng ban chuyên môn của hạ tầng khám bệnh, chữa bệnh.
 • Tài liệu chứng minh hạ tầng khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, trang bị y tế, tổ chức nhân sự thích hợp mang khuôn khổ hoạt động chuyên môn của một trong các hình thức tổ chức quy định tại Mục một Chương III Nghị định 109/2016/NĐ-CP.
 • Bản sao hợp thức quyết định ra đời hoặc văn bản với tên của cơ sở vật chất khám bệnh, chữa bệnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối có cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước hoặc giấy chứng nhận đăng ký đơn vị đối với cơ sở vật chất khám bệnh, chữa bệnh cá nhân hoặc giấy chứng thực đầu cơ đối với hạ tầng khám bệnh, chữa bệnh với vốn đầu tư nước ngoài.
 • Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở vật chất khám bệnh, chữa bệnh (bao gồm đăng ký người hành nghề và người khiến cho việc chuyên môn y tế tại cơ sở vật chất nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề) theo loại quy định tại Phụ lục IV ban hành đương nhiên Nghị định 109/2016/NĐ-CP.
 • Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và nhân sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo chiếc 02 Phụ lục XI ban hành hẳn nhiên Nghị định 109/2016/NĐ-CP.
 • Danh mục chuyên môn công nghệ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề xuất trên cơ sở danh mục chuyên môn khoa học do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

Quy trình cấp giấy phép hoạt động phòng khám đa khoa

 • Nộp hồ sơ tại phòng tiếp nhận
 • Trong thời hạn 90 ngày, bắt đầu từ ngày nhận đủ Hồ sơ, Giám đốc Sở Y tế cấp hoặc điều chỉnh giấy phép hoạt động; giả dụ ko cấp hoặc điều chỉnh giấy phép hoạt động thì phải tư vấn bằng văn bản và nêu lý do.
 • Khi nhận được văn bản buộc phải hoàn chỉnh hồ sơ, cơ sở vật chất khám bệnh, chữa bệnh bắt buộc cấp giấy phép hoạt động phải bổ sung, sửa đổi theo đúng những nội dung đã được ghi trong văn bản và gửi về cơ quan kết nạp hồ sơ.
 • Ngày thu nạp hồ sơ bổ sung, sửa đổi được ghi trên Phiếu thu nạp thủ tục. Sau 10 ngày làm cho việc, diễn ra từ ngày nhận được giấy má bổ sung, sửa đổi, ví như cơ quan kết nạp thủ tục không mang văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì phải cấp giấy phép hoạt động trong thời gian quy định tại những Điểm b, c Khoản 1 Điều 47 Luật khám bệnh, chữa bệnh; giả dụ ko cấp thì phải có văn bản tư vấn và nêu rõ lý do

Đơn vị giám định để cấp giấy phép hoạt động đối sở hữu phòng khám đa khoa

Giám đốc Sở Y tế đô thị lập đoàn giám định để cấp, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với hạ tầng khám bệnh, chữa bệnh trừ trường hợp quy định tại Khoản một Điều này như sau:

 • Đại diện lãnh đạo Sở Y tế tỉnh hoặc đại diện đơn vị thường trực Đoàn giám định quy định tại Khoản 3 Điều này khiến cho trưởng đoàn.
 • Đại diện lãnh đạo Phòng điều hành hành nghề hoặc Phòng Nghiệp vụ y (đối mang những Sở Y tế tỉnh chưa xây dựng thương hiệu Phòng điều hành hành nghề) khiến Phó trưởng đoàn.
 • Đại diện Phòng Nghiệp vụ y (đối mang các Sở Y tế tỉnh giấc đã ra đời Phòng quản lý hành nghề);
 • Đại diện Phòng công ty cán bộ (đối mang trường hợp thẩm định cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước);
 • Đại diện của bệnh viện sở hữu chuyên khoa thích hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh yêu cầu cấp giấy phép hoạt động đăng ký (nếu cần).
 • Các thành phần can dự khác ví như cần (đại diện cơ quan điều hành y tế bộ, ngành nghề đối mang những cơ sở vật chất khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc bộ, ngành nghề khác).
 • Chuyên viên Phòng điều hành hành nghề hoặc Phòng Nghiệp vụ y (đối mang các Sở Y tế tỉnh chưa xây dựng thương hiệu Phòng điều hành hành nghề) khiến cho Thư ký đoàn giám định.

Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN ACC VIỆT NAM

Tổng đài tư vấn miễn phí: (08) 38 110 987 – (08) 66 85.8441

Hotline : 0938830883 ( Mr Dũng )

Email: vphcm@accvietnaminfo.vn

Website: https://congtyaccvietnam.com/https://accvietnam.tumblr.com/

Xem thêm