Quy định mới nhất về điều kiện nhập khẩu phế liệu ở Việt Nam

Sau khi được cắt bỏ và sửa chữa một số điều kiện không còn phù hợp thì mới đây các cơ quan chức năng đã chính thức thông qua toàn văn quy định mới nhất cho vấn đề nhập khẩu phế liệu trong nước. Những điều luật này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 5/10/2018.

Quy định mới nhất về điều kiện nhập khẩu phế liệu ở Việt Nam

Các nội dung về điều kiện nhập khẩu phế liệu được quy định ở điều 56 và 57 của luật bảo vệ môi trường và các nghị định 38, 136/2018 của NĐ-CP. Cụ thể:

Điều 56: Điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu

Thứ nhất, tổ chức, cá nhân tổ trực tiếp nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cần phải đáp ứng đủ các điều kiện:

Kho lưu giữ phế liệu nhập khẩu phải

+ Có hệ thống thu gom nước mưa và biện pháp xử lý các loại nước thải trong quá trình lưu giữ phế liệu, đảm bảo đạt quy chuẩn ký thuật quốc gia về môi trường.

+ Có cao độ nền để không bị ngập lụt, mặt sàn nơi lưu giữ phế liệu phải được thiết kế sao cho không cho nước mưa chảy tràn vào từ bên ngoài. Sàn nhà phải kín khít bằng vật liệu chống thấm để không bị rạn nứ, đủ bền để chịu được tải trọng của lượng phế liệu cao nhất có thể.

+ Có tường và vách ngăn làm bằng vật liệu không cháy. Có mái che kín nắng mưa cho cả khu vực lưu giữ. Có biện pháp hoặc thiết kế hạn chế gió trực tiếp vào trong khu vực lưu giữ.

Đối với bãi lưu giữ phế liệu nhập khẩu

+ Có hệ thống thu gom và biện pháp xử lý nước mưa chảy tràn qua bãi, các loại nước thải phát sinh khi lưu trữ, đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

+ Có cao độ nền đủ không bị ngập nước khi lũ lụt, sàn kín khít bằng vật liệu chống thấm, không rạn nứt, đủ độ bền để chịu tải trọng của lượng phế liệu cao nhất có thể.

+ Có biện pháp hạn chế tối thiểu bụi bẩn phát sinh từ bãi.

– Công nghệ và thiết bị dùng cho tái chế cũng như tái sử dụng phế liệu cần đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định.

– Có công nghệ và thiết bị xử lý tạp chất kèm trong phế liệu đạt quy chuẩn. Nếu không có thì phải chuyển giao cho đơn vị chức năng xử lý.

– Ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu theo quy định.

– Có văn bản cam kết tái xuất hoặc xử lý phế liệu nếu nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường.

Thứ hai, tổ chức, các nhân nhận ủy thác nhập khẩu phải đáp ứng các điều kiện:

Ký hợp đồng ủy thác nhập khẩu với tổ chức, cá nhân sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

– Ký quỹ đảm bảo phế liệu nhập khẩu theo quy định.

– Có văn bản cam kết tái xuất hoặc xử lý phế liệu nếu nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường.

– Không được lưu giữ phế liệu nhập khẩu nếu không có kho bãi đạt yêu cầu như trên.

Thứ ba, bộ trưởng bộ TN và MT quy định trình tự, thủ tục xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong vấn đề nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. Hướng dẫn yêu cầu kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các thiết bị và công nghệ xử lý tạp chất đi kèm phế liệu.

Điều 76, bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu

Khoản 1, phế liệu nhập khẩu vào Việt Nam phải dáp ứng quy chuẩn về kỹ thuật môi trường và không bị cấm trong danh mục phế liệu nhập khẩu do chính phủ quy định.

Khoản 2, các tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu phải đáp ứng các yêu cầu:

– Có kho, bãi dành để tập kết phế liệu đạt chuẩn môi trường.

– Có công nghệ và thiết bị tái chế, sử dụng phế liệu cũng như xử lý tạp chất kèm trong phế liệu đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong ngành phế liệu và nhập khẩu phế liệu về làm nguyên liệu sản xuất cần nắm rõ các nội dung trong quy định về điều kiện nhập khẩu ở Việt Nam. Điều này có lợi cho doanh nghiệp cũng như cơ quan quản lý, tránh những điều sai phạm không đáng có để toàn lực tập trung vào hoạt động chính của mình.