QUY ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

QUY ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

quy định về thành lập trung tâm ngoại ngữ

Thành lập trung tâm ngoại ngữ được quy định cụ thể tại

– Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/04/2017 quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

– Thông tư số 03/2011 của Bộ GD&ĐT, Ngày 28/11/2011 về ban hành quy chế và tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ


Theo quy định của pháp luật thì muốn thành lập một trung tâm ngoại ngữ cần phải đảm bảo những điều kiện cụ thể như sau:

1. Việc thành lập trung tâm phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương. Đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
Yêu cầu người thành lập trung tâm ngoại ngữ phải thực hiện thủ tục xin xác nhận của UBND cấp xã, phường, thị trấn việc hoạt động dạy ngoại ngữ tại địa bàn là phù hợp với quy hoạch giáo dục của địa phương.


2. Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học xác định rõ:         

– Chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng;

– Mục tiêu, nhiệm vụ 

– Đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến,

– Tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính;

– Phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.


3. Có cán bộ quản lý, giáo viên, kỹ thuật viên giảng dạy lý thuyết, thực hành bảo đảm trình độ chuyên môn theo quy định; kế toán, thủ quỹ đáp ứng yêu cầu hoạt động của trung tâm. Số lượng giáo viên phải bảo đảm tỷ lệ trung bình không quá 25 học viên/1 giáo viên/ca học


QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ      Về giám đốc trung tâm quy định tại Điều 23 Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT.

Tiêu chuẩn giám đốc cần phải là người có:

– Phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực quản lý,

– Đã tốt nghiệp trình độ đại học ngoại ngữ hoặc tin học,

– Đã hoạt động trong ngành giáo dục ít nhất 3 năm

– Được cấp ra quyết định thành lập trung tâm bổ nhiệm (đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học công lập) hoặc công nhận (đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học tư thục).


4. Có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo; phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm để phục vụ công tác quản lý, đào tạo. .


5. Có giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo; có thư viện, cơ sở thí nghiệm, thực tập, thực hành và các cơ sở vật chất khác đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo và hoạt động khoa học công nghệ.


6. Có khu vực cho cán bộ, giáo viên và học viên nghỉ giải lao, nghỉ giữa giờ


Dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ

DỊCH VỤ THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ CỦA CÔNG TY ACC VIỆT NAM

Bước 1: Nhận hồ sơ do khách hàng cung cấp và kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ

Bước 2: Tư vấn cho khách hàng về việc đặt tên cho trung tâm

Bước 3: Tiến hành soạn hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ và mang cho khách hàng ký trực tiếp

Bước 4: Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ và chờ kết quả hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo

Bước 5: Giao tận tay kết quả nhận được cho khách hàng

Xem thêm dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ của công ty ACC Việt Nam 


Thông tin liên hệ

CÔNG TY TƯ VẤN ACC VIỆT NAM

Trụ sở : P101-102 Lầu 1, 270-272 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM

Hotline : 0938830883 ( Mr Dụng )

Email: lshuynhcongdung@gmail.com

Website: https://congtyaccvietnam.com/  – https://accvietnam.tumblr.com/