Thủ tục và thời hạn Kê khai, báo cáo thuế

Thủ tục và thời hạn Kê khai, báo cáo thuế???

Bạn chưa rõ thủ tục kê khai bao cáo thuế ?

Hồ sơ kê khai báo cáo thuế gồm những gì?

Thời hạn nộp kê khai báo cáo và nộp thuế khi nào?

Để tháo gỡ những khúc mắc đó, ACC xin hướng dẫn Thủ tục và thời hạn Kê khai, báo cáo thuế cho những doanh nghiệp mới thành lập:

thu-tuc-va-thoi-han-ke-khai-bao-cao-thue

Trình tự /thủ tục và thời hạn Kê khai, báo cáo thuế

Thực hiện kê khai, nộp thuế : Thực hiện kê khai trên phần mềm HTKK của Tổng cục thuế ( tải trên trang web www.gdt.gov.vn) và gửi tờ khai trên trang http://kekhaithue.gdt.gov.vn

1. Thủ tục và thời hạn nộp tờ khai Lệ phí môn bài

 • Tờ khai theo mẫu ban hành tại Phụ lục Nghị định số 139/2016/NĐ-CP.
 • Chậm nhất ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy phép kinh doanh đối với công ty/doanh nghiệp chưa hoạt động.

2. Thủ tục và Thời hạn  kê khai, báo cáo thuế giá trị gia tăng:

 • Tờ khai 01/GTGT đối với phương pháp khấu trừ hoặc mẫu tờ khai 04/GTGT đối với phương pháp trực tiếp trên doanh thu.
 • Nguyên tắc kê khai, báo cáo thuế:

→ Trường hợp Công ty mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh việc kê khai thuế GTGT được thực hiện theo quý.

→ Sau khi hoạt động đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề ( đủ 12 tháng) để thực hiện kê khai, báo cáo thuế theo tháng hay theo quý.

→ Trường hợp người nộp thuế đủ điều kiện và thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sang kê khai thuế GTGT theo tháng thì gửi thông báo ( theo Mẫu số 07/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 151/2014/TT-BCT) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

→  Thời gian nộp mẫu 07/GTGT chậm nhất phải cùng thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của  năm bắt đầu kê khai thuế GTGT theo tháng.

 • Quy định thời hạn kê khai, báo cáo thuế GTGT:

→  Báo cáo thuế theo tháng: Tờ khai nộp chậm nhất là  ngày thứ 20 của tháng sau;

→  Báo cáo thuế theo Quý:  Tờ khai nộp chậm nhất là  ngày thứ 30 tháng đầu tiên của quý sau ( cụ thể: 03/04, 30/07, 30/10, 30/01);

→  Thời hạn nộp thuế: cùng với thời hạn nộp hồ sơ khai thuế;

Lưu ý: Các Công ty/doanh nghiệp mới đi vào hoạt động chưa xuất hoá, chưa có doanh thu ( Không phát sinh) vẫn phải nộp tờ khai thuế;

3. Thủ tục và Thời hạn kê khai, báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp:

 • Doanh nghiệp thực hiện tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý theo quy định nhưng không phải nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính hàng quý ( quy định tại Điều 17 Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014)
 • Dịch vụ quyết toán thuế cuối năm:

→ Mẫu 04/TNDN: Đối với phương pháp trực tiếp trên doanh thu.

→ Mẫu 03/TNDN: Đối với phương pháp khấu trừ.

 • Quy định về thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm: Chậm nhất là ngày thứ Chín mươi kể từ ngày kết thúc năm dương lịch  hoặc năm tài chính ( thường là 30/03 hàng năm)
 • Thời hạn nộp thuế : Cùng với thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

4. Thủ tục và Thời hạn kê khai, báo cáo thuế thu nhập cá nhân:

 • Mẫu số 05/KK-TNCN: Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân ( TT92/2015) (Chỉ nộp khi có phát sinh khấu trừ thuế TNCN)
 • Chậm nhất ngày thứ 30 của quý sau ( cụ thể: 03/04, 30/07, 30/10, 30/01)
 • Mẫu số 05/QTT-TNCN: Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân của Tổ chức, Cá nhân ( TT92/2015)
 • Chậm nhất là ngày thứ Chín mươi kể từ ngày kết thúc năm dương lịch  hoặc năm tài chính ( thường là 30/03 hàng năm)

Hãy liên hệ ngay để nhận các kênh thông tin hỗ trợ từ Đại lý thuế ACC.

Tổng đài tư vấn hoàn toàn miễn phí: (028) 3811 0987 ( 20 Line )

Hotline: 093 883 0 883 gặp Mr.Dụng

Comments are closed.