các dạng tranh chấp thừa kế phổ biến

Bạn đang có nhu cầu giải quyết tranh chấp chia di sản thừa kế ?

Bạn đang có nhu cầu giải quyết tranh chấp về xác nhận quyền thừa kế ?

Và cần giải quyết các giao dịch liên quan đến việc chia di sản thừa kế để đảm bảo quyền và lợi ích hợp phát.

Hãy liên hệ ngay Luật sư ACC Việt Nam, sẽ tư vấn và hỗ trợ bạn để giải quyết các yêu cầu về tranh chấp di sản chia thừa kế. 

Ngày nay tranh chấp thừa kế thường xuyên diễn ra giữa các thành viên,  những người thân trong gia đình có quan hệ thân thích, huyết thống. Nguyên nhân tranh chấp chủ yếu là do tài sản của người chết để lại không được lập thành di chúc, hoặc di chúc không rõ ràng. Từ đó làm cho xung đột đến quyền và lợi ích của các bên được quyền hưởng di chúc. 

Đối tác thu mua phế liệu của chúng tôi như: Thu mua phế liệu Nhật Minh, Thu mua phế liệu Phát Thành Đạt, Thu mua phế liệu Hải Đăng, thu mua phế liệu Hưng Thịnh, Mạnh tiến Phát, Tôn Thép Sáng Chinh, Thép Trí Việt, Kho thép trí Việt, thép Hùng Phát, khoan cắt bê tông, dịch vụ taxi nội bài